Renowacja R22 

Zaawansowana technologia firmy Panasonic umożliwia pracę układu z poprzednio zainstalowanym orurowaniem poprzez obniżenie ciśnienia roboczego do poziomu stosowanego przy czynniku chłodniczym R22 (33 bar), dzięki czemu układ pracuje bezpiecznie i efektywnie, bez obniżenia wydajności. Nowe urządzenia charakteryzują się wyższymi wartościami wskaźników COP/EER, gdyż zastosowano w nich nowoczesną technologię sprężarki i wymienników ciepła. W sprawie ewentualnych wymagań dotyczących istniejącego orurowania oraz jego zatwierdzenia do stosowania w nowym układzie należy skontaktować się z dostawcą firmy Panasonic. Przed ostatecznym zakwalifikowaniem układu do ponownego wykorzystania należy wykonać trzy podstawowe czynności: Po pierwsze należy dokładnie skontrolować orurowanie i naprawić wszelkie ewentualne usterki i uszkodzenia. Po drugie należy wykonać badanie oleju w celu sprawdzenia, czy w układzie nie doszło do zatarcia sprężarki. Na koniec należy zamontować zestaw regeneracyjny VRF (CZ-SLK2) podłączany do orurowania w celu usunięcia pozostałości oleju z układu.

 

Poniżej przedstawiono schemat zestawu do regenarcji VRF (CZ-SLK2), który jest niezbędny doponownego wykorzystania istniejącego orurowania. Jeżeli nie ma pewności co do dokładnych długości i wymiarów istniejących rur, należy zaintalować wziernik w sposóbpokazany na poniższym rysunku. Za jego pomocą można będzie sprawdzić ilość czynnika chłodniczego dodawanego do układu.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.