STEROWNIK HOTELOWY DO UKŁADÓW VRF
Prostszy montaż, tańsza integracja, tylko jeden sterownik łączący wszystkie urządzenia. Rozwiązanie estetyczne, proste w obsłudze i opłacalne! Sterownik umożliwia sterowanie elementami: oświetlenie, karty dostępowe, czujnik ruchu, styk okienny i klimatyzacja. 

· Łatwy montaż

· Opłacalny montaż, gdyż wszystkie przewody elektryczne scentralizowane są w sterowniku

· Atrakcyjny wygląd inspirowany architekturą

· Bezpośrednie połączenie z większością funkcji jednostki wewnętrznej

· Dostępne 3 opcje: Komunikacja Stand-Alone, Modbus lub LonWorks

· 2 kolory obudowy: biały i aluminium

CZUJNIK ECONAVI
Czujnik Econavi wykrywa obecność w pomieszczeniu i dostosowuje system klimatyzacji PACi lub VRF w celu poprawy komfortu oraz maksymalizacji oszczędności energii.

· Wykrywa obecność człowieka i reguluje temperaturę o 2 stopnie (w górę lub w dół), aby zoptymalizować wygodę i wydajność · W przypadku braku wykrycia aktywności przez określony czas, Econavi zatrzyma jednostkę lub przestawi ją na inną, predefiniowaną temperaturę · Urządzenie Econavi jest montowane niezależnie od jednostki wewnętrznej i umieszczone jest w obszarze najbardziej nadającym się do detekcji

Oszczędzanie energii w biurach: jeśli klimatyzacja jest włączona, po tym jak ostatni pracownik wyszedł, Econavi automatycznie zareaguje, zmniejszając moc lub wyłączając system.

Zwiększona wygoda w pokojach hotelowych: jeśli wykryta zostanie obecność w pokoju, temperatura jest automatycznie dostosowana, aby osiągnąć najwyższy komfort.

STEROWNIK BEZPRZEWODOWY
 · Łatwy montaż w przypadku 4- kierunkowej jednostki kasetowej przez proste zastąpienie części narożnej

· Funkcja 24-godzinnego timera

· Możliwa kontrola zdalna za pomocą zdalnego sterownika głównego lub podrzędnego (możliwość zainstalowania maks. 2 zdalnych sterowników (jeden główny i jeden podrzędny) do jednej jednostki wewnętrznej)


W przypadku instalacji oddzielnego odbiornika w innym pomieszczeniu możliwe jest również sterowanie z tego pomieszczenia. W przypadku zagubienia sterownika lub rozładowania jego baterii istnieje możliwość pracy systemu w trybie automatycznym, po naciśnięciu przycisku pracy awaryjnej. 
 
Obsługa oddzielnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
Jeżeli instalacja jest wyposażona w centrale wentylacyjne lub centrale z odzyskiem ciepła, można nimi sterować za pomocą tego sterownika (blokada sterowania jednostki wewnętrznej lub wł./wył. niezależnej wentylacji).

STEROWNIK PRZEWODOWY Z PROGRAMATOREM 
Sterownik przewodowy z funkcją wł./wył. 

Automatyczne przełączanie trybu pracy (chłodzenie, ogrzewanie, osuszanie, automatyczny, wentylator)

Ustawianie temperatury (chłodzenie/osuszanie: 18 ÷ 30°C; ogrzewanie: 16 ÷ 30 °C).

Ustawianie prędkości wentylatora (wys./śr./nis./automatyczna)

Sterowanie kierunkiem wylotu powietrza

· Monitorowanie zużycia energii (tylko dla PACi)

· Stylowy wygląd i funkcjonalność dzięki płaskiemu panelowi i czujnikowi dotyku

· Nowe funkcje dotyczące oszczędzania energii i monitorowania, a także trybu serwisowego, dostępne są na wyświetlaczu LCD z matrycą kropkową (ekran 3,5”)

· Ulepszone oświetlenie

· Podświetlenie białą diodą LED

· Miga po wystąpieniu alarmu 

UPROSZCZONY STEROWNIK PRZEWODOWY
Sterownik przewodowy (uproszczony) wyposażony jest w podstawowe funkcje i jest prosty w obsłudze: 

· Odpowiedni dla pomieszczeń otwartych lub hoteli, gdzie nie są wymagane funkcje zaawansowane

· Dostępne funkcje: wł./wył., zmiana trybu pracy, ustawianie temperatury, ustawianie prędkości nawiewu, ustawianie kierunku nawiewu, wyświetlanie kodów usterek oraz automatyczna diagnostyka sterownika zdalnego.

· Możliwość sterowania grupą maks. 8 jednostek wewnętrznych.

· Zdalne sterowanie za pomocą sterownika głównego i podrzędnego jest możliwe dla sterownika uproszczonego lub sterownika przewodowego (do dwóch jednostek)

CZUJNIK ZDALNY

· Ten czujnik zdalny można podłączyć do każdej jednostki wewnętrznej. Prosimy używać go do mierzenia temperatury pokojowej, jeśli nieużywany jest czujnik zdalnego sterownika lub na korpusie (możliwe podłączenie do systemu bez sterownika)

· W celu wspólnego wykorzystania z przełącznikiem zdalnym, należy używać przełącznika zdalnego jako głównego sterownika

· Sterowanie wsadowe do 8 jednostek wewnętrznych

· Elegancki wygląd, oparty o uproszczoną obudowę zdalnego sterownik

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.