PROGRAMATOR CENTRALNY
 Możliwość sterowania maks. 64 grupami (maks. 64 jednostkami wewnętrznymi) podzielonymi na 8 grup programowych.

·  Możliwość zaprogramowania 6 operacji dziennie (włączenie/wyłączenie/zezwolenie lokalne/blokada lokalna) dla każdego dnia tygodnia

·  Możliwe są jedynie: włączanie/wyłączanie, zezwolenie/blokada lokalna sterownika i ich wzajemne łączenie (włączenie + zezwolenie na tryb lokalny, wyłączenie + blokada trybu lokalnego, zezwolenie tylko na tryb lokalny itp.)

·  Możliwe jest równoczesne ustawienie lokalnej blokady i kombinacji ustawienia temperatury, zmiany trybu i włączenia/wyłączenia

·  Dodana została funkcja wstrzymania pracy programatora w przypadku dnia wolnego, a także zatrzymania pracy programatora na dłuższy czas Ustawienie dnia wolnego lub wyłączenia systemu w tygodniu powoduje wstrzymanie programu tylko w danym tygodniu

·  Wszystkie ustawienia można wyłączyć za pomocą przycisku „ON/OFF” (wł./wył.) programatora (ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje przywrócenie działania programatora)

STEROWNIK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA ze stacji centralnej
Ponieważ za pomocą sterownika włączania/wyłączania nie można wybierać trybu pracy ani ustawiać temperatury, należy go używać razem ze sterownikiem bezprzewodowym, sterownikiem systemu, sterownikiem inteligentnym itp.

· Możliwość sterowania 16 grupami jednostek wewnętrznych

· Sterowanie zbiorcze i sterowanie indywidualne grupami (jednostkami) jest możliwe

· Do 8 sterowników WŁ./WYŁ. (4 główne, 4 podrzędne) można podłączyć do jednego łącza

· Możliwość natychmiastowego określenia statusu pracy

· Wymiary (W x S x G)121 x 122 x 14 + 52mm (wymiary osadzenia)

STEROWNIK INTELIGENTNY
Możliwość przeglądania sumowanych czasów pracy jednostek wewnętrznych, czasów pracy silników jednostek zewnętrznych oraz cykli pracy w formie listy (wartości zbiorcze). Wykorzystując te dane możemy obliczyć wskaźnik dystrybucji energii elektrycznej lub gazu zużytych przez klimatyzację oraz wykorzystanych przepływów powietrza (kWh, m³) na jednostkę wewnętrzną lub obszar, a następnie przedstawić te obliczenia w formie listy.

· Wyświetlanie wykresów (trendy, porównania)

· Econavi WŁ./WYŁ.

· WŁ./WYŁ. trybu cichej pracy jednostki zewnętrznej

· Funkcje oszczędzania energii: ustawienia automatycznego powrotu nastawionej temperatury, automatyczne wyłączanie, określanie granicy zakresu nastaw temperatury, oszczędzanie energii dla aktualnych wartości PAC, itp.

· Kontrola zdarzeń (takich jak łączność sprzętu)

· Zamknięcie na koniec każdego okresu
 

SYSTEM P-AIMS. 
 
Kompleksowy system zarządzania systemami klimatyzacji firmy Panasonic 
System P-AIMS jest przeznaczony dla obiektów takich jak biurowce i centra handlowe. Jeden komputer sterujący z systemem P-AIMS może sterować jednocześnie 4 niezależnymi systemami. Każdy system może obejmować maksymalnie 8 interfejsów komunikacyjnych i sterować maksymalnie 512 jednostkami wewnętrznymi. Jeden komputer z systemem P-AIMS może sterować nawet 1024 jednostkami wewnętrznymi.
 

INTERFEJS INTERNETOWY
 
Dostęp i obsługa przez przeglądarkę internetową 
Wyświetlanie ikon 
Kody językowe dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim
Możliwe indywidualne sterowanie (max. 64 jednostek wewnętrznych) ON / OFF trybu pracy, ustawienia temperatury, prędkości wentylatora
Regulacja strefowa
Wszystkie jednostki sterujące
Log alarmów
Log wysłanych maili

 

ADAPTERY KOMUNIKACYJNE
Szeregowo-równoległy moduł Wej./Wyj. do jednostki zewnętrznej. Połączenie ze Sterownikiem Zewnętrznym) 

· Moduł obsługuje do 4 jednostek zewnętrznych

· Możliwość dokonywania zmian trybu pracy oraz WŁ./WYŁ. jednostki z zewnętrznego urządzenia sterującego

· Wymagane do sterowania na żądanie

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.