GAZOWE POMPY CIEPŁA - NIEZRÓWNANA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ- ODZYSK CIEPŁA ODPADOWEGO
 
Opis działania:
Ciepło odpadowe z silnika, zwykle ulatujące do atmosfery, odzyskuje się w wymienniku ciepła i efektywnie wykorzystuje do podgrzania wody. W ten sposób agregat GHP pracuje jako wbudowany podsystem odciążający główną instalację wody ciepłej i pogrzewający wodę "za darmo".
 
Systemy GHP firmy Panasonic zapewniają szybkie i wydajne chłodzenie oraz ogrzewanie, a dodatkowo zwiększają dopływ ciepła do danego pomieszczenia poprzez odzysk ciepła z płynu chłodzącego silnik, które przekazywane jest do czynnika chłodniczego przez wysokowydajny wymiennik płytowy. 
 
Ponadto wykorzystywanie ciepła odpadowego z silnika powoduje, że gazowe pompy ciepła firmy Panasonic nie wymagają odszraniania, dzięki czemu dostarczają w sposób ciągły 100% wydajności grzewczej, nawet przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej –20 °C. 
 
W trybie chłodzenia, ciepło wydzielane przez silnik może zostać wykorzystane do podgrzewania wody użytkowej — system może dostarczyć do 30 kW mocy do podgrzewania wody do temperatury 75 °C. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 7 °C, podgrzewanie wody użytkowej jest możliwe również w trybie ogrzewania.
 
Dokładny opis znajdziesz w katalogu oraz tabeli obok:

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.