Gazowe pompy ciepła - SYSTEMY ECO G

Nowe układy serii GE3 charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem wydajności sezonowej w swojej kategorii. Dodatkowo urządzenie stanowi odpowiedź na specjalne wymagania zastosowań komercyjnych dzięki możliwości ustawienia priorytetu C.W.U. oraz funkcji automatycznego odpompowywania.

 

Zalety systemów ECO G: 

 • Wysokowydajna praca
 • Najniższa emisja tlenków azotu
 • Wysokie parametry
 • Niezrównana energooszczędność
 • Wykorzystanie wody lodowej
 • Brak konieczności odszraniania

Schemat systemu 
1. Obwód czynnika gazowego /  Obwód czynnika ciekłego / 3. Zawór 4-kierunkowy / 4.Wymiennik ciepła / 5. Separator oleju / 6. Czujnik poziomu oleju / 7. Sprężarka / 8. Elektroniczny zawór sterujący / 9. Jednostki zewnętrzne / 10. Jednostki wewnętrzne
 

Gazowe pompy ciepła - SYSTEMY ECO G MULTI

Zalety systemów ECO G Multi: 

 • Wysokowydajna praca
 • Najniższa emisja tlenków azotu
 • Wysokie parametry
 • Niezrównana energooszczędność
 • Wykorzystanie wody lodowej
 • Brak konieczności odszraniania

 
Łatwe dodawanie urządzeń w przyszłości W przyszłości obciążenie systemu można łatwo zwiększyć poprzez dodanie jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, bez konieczności prowadzenia dodatkowego orurowania w pionach instalacyjnych. Podczas projektowania orurowania czynnika chłodniczego, średnice należy dobrać na podstawie mocy po rozbudowie systemu. 

Przykład systemu 


Dodane jednostki zewnętrzne (tylko modele z tym samym czynnikiem chłodniczym) 
1. Jeżeli istnieje ewentualność rozbudowy systemu po jego rozruchu, należy zaprojektować go tak, by na rozgałęzieniu orurowania możliwa była instalacja zaworu kulowego (poza zestawem).
2. Obieg główny: maks. średnica rur czynnika gazowego 38,1 mm (1½),maks. średnica rur czynnika ciekłego 19,05 mm (¾) 
3. Dodane jednostki wewnętrzne (tylko modele z tym samym czynnikiem chłodniczym)
 


 

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystane do jednorazowego kontaktu i nie  będą przetwarzane.