PROGRAMATOR CENTRALNY
 
Możliwość sterowania maks. 64 grupami (maks. 64 jednostkami wewnętrznymi) podzielonymi na 8 grup programowych
  • Możliwość zaprogramowania 6 operacji dziennie (włączenie/wyłączenie/zezwolenie lokalne/blokada lokalna) dla każdego dnia tygodnia
  • Możliwe są jedynie: włączanie/wyłączanie, zezwolenie/blokada lokalna sterownika i ich wzajemne łączenie (włączenie + zezwolenie na tryb lokalny, wyłączenie + blokada trybu lokalnego, zezwolenie tylko na tryb lokalny itp.)
  • Możliwe jest równoczesne ustawienie lokalnej blokady i kombinacji ustawienia temperatury, zmiany trybu i włączenia/wyłączenia
  • Dodana została funkcja wstrzymania pracy programatora w przypadku dnia wolnego, a także zatrzymania pracy programatora na dłuższy czas Ustawienie dnia wolnego lub wyłączenia systemu w tygodniu powoduje wstrzymanie programu tylko w danym tygodniu
  • Wszystkie ustawienia można wyłączyć za pomocą przycisku „ON/OFF” (wł./wył.) programatora (ponowne naciśnięcie tego przycisku powoduje przywrócenie działania programatora)
Dokładny opis znajdziesz w katalogu:

 
STEROWNIK WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA

 
Ponieważ za pomocą sterownika włączania/wyłączania nie można wybierać trybu pracy ani ustawiać temperatury, należy go używać razem ze sterownikiem bezprzewodowym, sterownikiem systemu, sterownikiem inteligentnym itp.

  • Możliwość sterowania 16 grupami jednostek wewnętrznych
  • Możliwość sterowania zbiorczego lub indywidualnego grupami (jednostkami)
  • Możliwość podłączenia do 8 sterowników włączania/wyłączania (4 główne, 4 podrzędne) do jednego systemu
  • Możliwość natychmiastowego określenia stanu pracy
Dokładny opis znajdziesz w katalogu:

 

 
STEROWNIK INTELIGENTNY
 

Ograniczenia dostępnych funkcji:
Blokada oznacza ograniczenie dostępnych funkcji ze sterownika. Możliwa jest również zmiana funkcji zablokowanych.
Ograniczanie dostępnych funkcji (możliwe do określenia przez użytkownika):
Tryb indywidualny: Brak ograniczeń funkcji dostępnych ze sterownika bezprzewodowego. Można jednak zmienić sposób sterowania zgodnie z ostatnimi ustawieniami sterownika (priorytet dla ostatniego naciśniętego przycisku).
 
Dokładny opis znajdziesz w katalogu:

 

 
SYSTEM P-AIMS.

 
Kompleksowy system zarządzania systemami klimatyzacji firmy Panasonic
System P-AIMS jest przeznaczony dla obiektów takich jak biurowce i centra handlowe. Jeden komputer sterujący z systemem P-AIMS może sterować jednocześnie 4 niezależnymi systemami. Każdy system może obejmować maksymalnie 8 interfejsów komunikacyjnych i sterować maksymalnie 512 jednostkami wewnętrznymi. Jeden komputer z systemem P-AIMS może sterować nawet 1024 jednostkami wewnętrznymi.
 
Dokładny opis znajdziesz w katalogu:

 

 
INTERFEJS INTERNETOWY
 
Dostęp i obsługa przez przeglądarkę internetową
Wyświetlanie ikon
Kody językowe dostępne w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim
Możliwe indywidualne sterowanie (max. 64 jednostek wewnętrznych) ON / OFF trybu pracy, ustawienia temperatury, prędkości wentylatora
Regulacja strefowa
Wszystkie jednostki sterujące
Log alarmów
Log wysłanych maili


 

 
ADAPTERY KOMUNIKACYJNE

 
Moduł WE/WY szeregowo-równoległy dla jednostki zewnętrznej (CZ-CAPDC2)
  • 4 jednostkami zewnętrznymi
  • Możliwość zmiany trybu pracy i wł./wył. grup jednostek za pomocą sterownika centralnego.
  • Urządzenie konieczne do sterowania z zewnątrz
Dokładny opis znajdziesz w katalogu:

 

 
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY

Interfejs ten jest niezbędny do podłączenia układów GHP i ECOi do systemu zarządzania budynkiem (BMS).
Przetworzenie informacji do formatu protokołu KNX/Modbus/BacNet wymaga dodatkowego interfejsu.

 
Przedstawiciel oraz fabryczny serwis urządzeń Panasonic w Polsce

ART-KLIMA
Bieńkowski Sroczyński Sp. J.
ul. Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa
22 243 52 47 | 22 243 52 48 |
biuro@art-klima.pl
www.art-klima.pl

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0